Home to 2 users
Who published 813 posts

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Nya konton kräver godkännande av en moderator. För att få ett konto ska du ha någon anknytning till Jönköping som du skriver i din ansökan.
  2. Ingen racism, sexism, homofobi, transfobi etc. Var inte ett arsel!
  3. Inget sexuellt innehåll.
  4. Inget innehåll som är förbjudet enligt svensk lag.
En småskalig Mastodonserver vid Vätterns södra strand.

JKPG rocks

jkpg.rocks drivs en individ bosatt i Jönköping. Målet är att ha en trevlig småskalig server med en liten lutning åt Jönköping (men man får skriva om vad man vill så länge det är inom reglerna)