Mastodon (jkpg.rocks)

En småskalig Mastodonserver vid Vätterns södra strand.