Vad betyder katten på denna skylten? 🐈

Dela gärna vidare…

· · Web · 5 · 5 · 9

@JoWa @gustav Det det väl alla! 🤨Skylten betyder: Stå här när en svart katt korsar vägen och du kommer att bli uppbeamad till rymdskeppet och bli bortrövad.

@gustav @artfors
”vattendrag” är nog en felskrivning för ”kattendrag”, som strömmar ned folk genom isen.

@JoWa @artfors och kanske ett M som saknas också? så det blir "förrädiska misar"

@gustav @annasara May I please have an explanation in English for that?
It looks so peculiar and I'm curious too 😁

@totoroot @annasara "Dangerous currents" (currents as in water). "Regulated waters, treacherous ice".

Most likely the cat is not supposed to be there.

@totoroot @annasara and my question in the original post was: "What does the cat on this sign mean/signify?"

@gustav är den möjligen ditsatt i efterhand 🤔?

@deneb @gustav “What does the cat mean on the sign?”
The sign says “Dangerous currents”.

I must say I have no idea, guess the cat might have been added by some vandal. Hilarious either way. 😄

Sign in to participate in the conversation
Mastodon (jkpg.rocks)

En småskalig Mastodonserver vid Vätterns södra strand.